Nasjonal Referansedatabase tilbyr tjenester knyttet til nasjonal referansedatabase for porterte nummer og andre effektiviserende fellesløsninger.

Om Nasjonal Referansedatabase

Nasjonal Referansedatabase AS (NRDB) ble etablert i 2001 i forbindelse med innføring av nummerportabilitet (NP) i det norske telemarkedet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) støttet etableringen og de har mulighet for innsyn i all dokumentasjon og styremøtereferater.

NRDB tilbyr et tjenestespekter som er fortløpende utviklet i forhold til markedets ønsker, les mer under Tjenester i menyen. Vi er selvfinansierende og har kostnadsbaserte tjenester (non-profit).

NRDB er eid av GlobalConnect AS, Unifon Norge AS, Ice Communication Norge AS, Phonero Distribusjon AS, Telenor Mobil Holding AS, Telenor Networks Holding AS og Telia Norge AS.

Rull til toppen