Nasjonal Referansedatabase tilbyr tjenester knyttet til nasjonal referansedatabase for porterte nummer og andre effektiviserende fellesløsninger.

Dokumentasjon

Dokumentasjon som er relevant i forbindelse med tilknytning og bruk av NRDBs produkter. Dette inkluderer de administrative rutiner som er fastsatt av bransjen i samarbeid med myndighetene, samt rutiner for bruk og tekniske beskrivelser av NRDBs tjenester.

Rutiner og brukerdokumentasjon

Rutinebeskrivelser og brukerdokumentasjon for bruk av NRDBs grensesnitt og funksjoner.

NRDB Internett
Last ned «Brukermanual – NRDB Internett (Web v2)»26.11.2002

NRDB E-postportering
Last ned «Brukermanual – NRDB E-postportering» 09.05.2003

NRDB Statistikk
Last ned «Rutine – NRDB statistikk v13» 30.08.2002

Portering fra tilbyder uten NRDB-tilgang
Rutine – Portering fra tilbyder uten NRDB-tilgang 19.02.2002

Administrative rutiner

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets dokumenter for nummerportabilitet.

Rutiner for nummerportabilitet
Last ned «Administrative rutiner for NP og VT i Norge – v.2.04» 13.05.2020

Nummerportabilitet: presiseringer
Last ned «Administrative rutiner – v.2.0 Presiseringer» 04.02.2013

Tidsfrister og meldingssekvenser
Last ned «Administrative rutiner for NP og VT i Norge – Vedlegg 1 – v.2.02» 07.06.2013

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner som gjelder for tilknytning til NRDBs tjenester.

  • Interface specification Nummerportabilitet rev. 13.0 – 25.05.2023
  • Interface specification Opprinnelsesmarkering v3.3 – 14.11.2017
  • System design DSL Fullmaktsserver v3.2 – 22.10.2008

Last ned Testspesifikasjon og sjekkliste nummerportabilitetstjenester 01.01.2002

Bestill spesifikasjoner

Fyll ut skjemaet for å bestille spesifikasjoner som ikke er tilgjengelige på nettsiden.

Rull til toppen