Nasjonal Referansedatabase tilbyr tjenester knyttet til nasjonal referansedatabase for porterte nummer og andre effektiviserende fellesløsninger.

Kundeavtale

NRDB benytter en standard kundeavtale som gjelder for alle våre tjenester. Avtalen signeres og paraferes av signaturberettiget person, og returneres i elektronisk form til info@nrdb.no.

Avtalen kan lastes ned her. NRDB standard kundeavtale.

Avtalens bilag kan tilsendes per epost, ta kontakt med info@nrdb.no

Rull til toppen