Nasjonal Referansedatabase tilbyr tjenester knyttet til nasjonal referansedatabase for porterte nummer og andre effektiviserende fellesløsninger.

Tjenester

Vi tilbyr ulike infrastrukturtjenester for tilknytning til våre systemer. NRDB Nummerportabilitet forutsetter infrastrukturtjeneste, mens våre øvrige tjenester er selvstendige. Priser for tjenestene er gitt i NRDBs prisliste. Vi kan på forespørsel gi tilbud om opplæring i bruk av de forskjellige tjenestene.
Last ned NRDBs prisliste

Infrastruktur

NRDB Sentralisert Node
En tilknytning til NRDB for tilbydere som ønsker oppdatering av baksystemer og rutingmekanismer med porteringinformasjon via et «stored procedure»- grensesnitt. Noden er lokalisert i NRDBs driftsmiljø der grensesnittene gjøres tilgjengelig via VPN. Tilknytning via Sentralisert Node gir tilgang til automatisert API og manuelt web-grensesnitt.
Last ned produktbeskrivelse for NRDB Sentralisert Node 

NRDB Internett
Tilknytning via Internet for tilbydere som kun ønsker tilgang til NRDB via et web-brukergrensesnitt for manuell håndtering av porteringer.
Last ned produktbeskrivelse for NRDB Internett

Tjenester som forutsetter infrastruktur

NRDB Nummerportabilitet
En tjeneste for tilbydere som ønsker å portere abonnement via NRDB. Forutsetter tilknytning til NRDB via en av Infrastrukturtjenestene gitt over.
Last ned produktbeskrivelse for NRDB Nummerportabilitet 

Selvstendige tjenester

NRDB E-postportering
En tjeneste for tilbydere som ønsker portering av abonnement med e-post via NRDB uten å tilknyttes via en av Infrastrukturtjenstene gitt over.
 Last ned produktbeskrivelse for NRDB E-postportering 

NRDB Nummerforespørsel
En tjeneste for tjenesteleverandører av SMS/MMS som ønsker mulighet for å spørre mot NRDB for å kunne rute SMS/MMS til rett mobilnett.
Last ned produktbeskrivelse for NRDB Nummerforespørsel

NRDB Opprinnelsesmarkering
En tjeneste for tilbydere av offentlig telefontjeneste og eiere av elektronisk kommunikasjonsnett som brukes til levering av offentlig telefontjeneste, for å støtte kravet i Ekomloven om Opprinnelsesmarkering.
Last ned produktbeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering

NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler
En tjeneste for nødsentraler for mottak av opprinnelsesmarkering.
Last ned produktbeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler
Fyll ut personvernerklæring for denne tjenesten

NRDB Aksess Fullmaktsserver
En tjeneste for ISPer tilknyttet Jara eller Vula. Tjenesten brukes ved bytte av ISP for å innhente, lagre og tilgjengeliggjøre fullmakter.
Last ned produktbeskrivelse for NRDB Aksess Fullmaktsserver

Testanlegg

NRDB tilbyr alle kunder fritt lån av testanlegg for testing av egne systemer og opplæring av personell. NRDB disponerer flere testanlegg for de forskjellige tjenestene, blant annet 4 testanlegg for Nummerportabilitet som hver er konfigurert som multinode. Dermed kan tilbydere som ønsker det teste i et miljø med full funksjonalitet og med tilgang til å simulere flere tilbydere samtidig. Tilbyder kan tilknytte seg testanlegg via både «Stored Procedures»- og web-grensesnittet. Eventuelle endringer i konfigurasjon og support ved bruk av testanleggene vil bli fakturert tilbyder.

For booking av testanlegg sendes e-post til info@nrdb.no med angivelse av hvilken tidsperiode man ønsker å låne testanlegg og for hvilken tjenesten det gjelder. NRDB vil etter å ha behandlet forespørselen sende bekreftelse.

Rull til toppen