Nasjonal Referansedatabase tilbyr tjenester knyttet til nasjonal referansedatabase for porterte nummer og andre effektiviserende fellesløsninger.

Kundeavtale

Dette skjemaet vil automatisk generere en standard kundeavtale som gjelder for alle våre tjenester. Avtalen signeres og paraferes av signaturberettiget person, og returneres i elektronisk form til info@nrdb.no
Fakturaadresse
Om forskjellig fra firmaadresse
Kontaktinformasjon

Rull til toppen